[חטיבה+]

ממורכבותו של יום ירושלים, טקסי יום ירושלים השונים כפרשנות למורכבות זו ובאופן בו ניתן לייצר טקס בעל אופי מאחד על אף ריבוי העמדות. 
מקור: יסודות
לתוכן המלא