[יסודי – כיתה ב']

סיור וירטואלי באתרים בירושלים, כולל פעילות חקר על אתר נבחר. מקור: אתר גלים.

לתוכן המלא