[יסודי – כיתה ו']

מערך שעוסק במסע של בני הקהילה היהודית באתיופיה לארץ ישראל, דרך הצגת העליות השונות, הקשיים והאתגרים שעמם התמודדה הקהילה, כמו גם חשיפה למאבק שהתנהל בארץ למען עליית בני העדה ולקשיים שחיכו להם בהגיעם ארצה.

מקור: הספרייה הלאומית

לתוכן המלא