לשאלות ופניות לגבי האירועים השונים, כתבו לתום: tom@jfjro.org
לפניות בנושאי תקשורת, פנו לעינבר: inbar@jfjro.org