[חטיבה]

מקבץ המערכים בא להעמיק את ההיכרות עם המושג "ירושלים שלי". מטרתם לגרום לתלמיד ללמוד ולהתחבר אל ירושלים הממשית והסמלית לדורותיה.
שיעור ראשון – ירושלים בראי שמותיה

שיעור שני – ירושלים כמוקד עליה לרגל

שיעור שלישי – קדושתה של ירושלים לשלוש הדתות

שיעור רביעי – ירושלים כבירת ישראל

מקור: הרטמן – "בארי"

לתוכן המלא