[נוער]

סרטוני 50 סיבות לתקווה הינם כלים חינוכיים לשיח אוהב ומורכב על ירושלים, מערך זה משלב הצגה של הסרטונים במהלכו

לסרטונים

מקור: 50 סיבות לתקווה

למערך שיעור