אֶרֶץ אַהֲבָתִי בין עם לארצו – חלומות, מעשים ותקוות

[יסודי – כיתה ה']

כ"ח באייר – יום ירושלים: עמ' 65- 69
שבעים שמות לירושלים: עמ' 162-164
ירושלים של מעלה וירושלים של מטה: עמ' 165-167
ירושלים של מעלה ומטה במדרש ובציור: עמ' 168-173
ליבי במזרח ואנכי בסוף מערב : עמ' 174-177
ירושלים הבנויה: עבר והווה: עמ' 178-183
זכרונות רחוקים מירושלים: עמ' 184-185
ירושלים בירת ישראל : עמ' 186-190

מקור: התנועה ליהדות מתקדמת

לתוכן המלא