אֶרֶץ אַהֲבָתִי בין עם לארצו – חלומות, מעשים ותקוות

[יסודי – כיתה ה']

כ"ח באייר – יום ירושלים: עמ' 65- 69
שבעים שמות לירושלים: עמ' 162-164
ירושלים של מעלה וירושלים של מטה: עמ' 165-167
ירושלים של מעלה ומטה במדרש ובציור: עמ' 168-173
ליבי במזרח ואנכי בסוף מערב : עמ' 174-177
ירושלים הבנויה: עבר והווה: עמ' 178-183
זכרונות רחוקים מירושלים: עמ' 184-185
ירושלים בירת ישראל : עמ' 186-190

מקור: התנועה ליהדות מתקדמת

לתוכן המלא

ירושלים בסיפור ושיר

[יסודי – כיתה ג']

המלצות קריאה ליום ירושלים. מקור: אתר מתי"א מעלה והר.

לתוכן המלא

פנים רבות לירושלים

[יסודי – כיתה ב']

סיור וירטואלי באתרים בירושלים, כולל פעילות חקר על אתר נבחר. מקור: אתר גלים.

לתוכן המלא

מאמץ אחרון לפני ירושלים

[נוער, מבוגרים]

יום ירושלים כיום הזיכרון לעולי אתיופיה אשר נספו בדרכם ארצה

מקור: אתר "מדרשת"

לתוכן המלא