יום ירושלים שלי

[יסודי – כיתה ה']

מס' יחידות לימוד בהן באמצעות סיפורים, שירים ויצירה נעסוק בפנים השונות של ירושלים בתודעה הישראלית, היהודית והאישית. מקור: קרן תל"י.

לתוכן המלא